Psychologia Stylu
Warsztat grupowy

Dla Biznesu

” ŚWIADOMY WIZERUNEK BIZNESOWY TO ZBIÓR MECHANIZMÓW PSYCHOLOGICZNYCH,


KTÓRYMI MOŻESZ KREOWAĆ SWOJĄ POZYCJĘ ZAWODOWĄ”


                                                                                         E. Jurczak

JAK WYKORZYSTYWAĆ PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WIZERUNKU DO WZMACNINIA SWOJEJ POZYCJI ZAWODOWEJ?

1

Poznaj psychologiczne techniki wykorzystywania swojego wizerunku jako narzędzia wzmacniającego Twoje kompetencje zawodowe! 

2

Dowiedz się w jakich sytuacjach zawodowych możesz odpowiednio skonstruowanym wizerunkiem wzmacniać efektywność swoich działań! 

3

Naucz się jak ubiorem wzmacniać swoją mowę ciała, aby jeszcze łatwiej osiągać stawiane sobie cele! 

4

Wykorzystaj swój wizerunek jak narzędzie wspierające Twoje techniki sprzedażowe, negocjacyjne czy budowania relacji biznesowych!

5

Odkryj w jaki sposób inni nieświadomie komunikują się ze światem poprzez swój wizerunek by jeszcze trafniej rozumieć ich cele i zamiary!

CZY TO JEST SZKOLENIE Z BUDOWANIA WIZERUNKU ZAWODOWEGO?


Nie do końca.  Moja metoda pracy łączy wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologicznych technik wykorzystywania elementów wizerunkowych, wpływu wyglądu na mowę ciała, ubioru jako elementu socjotechnicznego oraz elementów dresscode’u biznesowego. Oznacza to, że skupiam się nie tyle na samym procesie budowania wizerunku czy dresscodzie, ale na tym w jaki sposób wykorzystywać go jako narzędzie psychologiczne w różnych sytuacjach zawodowych.


 

 

Czy masz świadomość, że sposób w jaki ( i czy) podwijasz rękawy w koszuli może mieć wpływ na przebieg Twojego biznesowego spotkania?


Nasz wygląd, mowa ciała i zachowanie są ze sobą silnie powiązane i wspólnie odgrywają jedną ze strategicznych ról w budowaniu naszej kariery.

JAKIE PREFERUJĘ FORMY WSPÓŁPRACY?

1

Szkolenia dla pracowników działów sprzedaży, marketingu, hr itp.

2

Szkolenia dla kadr zarządzających,

3

Event biznesowy dla Państwa Klientów lub event integracyjny dla Klientów jak i pracowników,

4

Warsztaty szkoleniowe podczas wyjazdów integracyjnych,

5

Warsztaty rozwojowe dla pracowników, które pomogą im wspierać kompetencje zawodowe,

6

Wykład okazjonalny podczas ważnego firmowego wydarzenia,

7

Panel dyskusyjny w tematyce około-biznesowej podczas konferencji lub innego wydarzenia,

8

Webinar, szkolenie bądź wykład dla swoich pracowników (on-line),

9

Szkolenie z firmowego dress code’u, które będzie nowoczesne i wielowymiarowe,

10

Pakiet świadczeń dla kadry menedżerskiej lub działów sprzedaży obejmujący budowanie swojego wizerunku zawodowego, uwzględniającego aspekty psychologiczne oraz indywidualne zapotrzebowanie (konsultacje dostosowane do kompetencji zawodowych oraz stanowiska)

11

Indywidulane wsparcie pracownika np. przy planowanym awansie (budowa wizerunku)

12

Kreowanie lidera w grupie – opieka indywidualna

13

Oryginalny prezent dla pracowników, np. z okazji Dnia Kobiet

KROK 1.

WYBIERAJĄ PAŃSTWO TEMAT PRZEWODNI:

Temat 2.“Psychologiczne aspekty wizerunku zawodowego”
Ogólno tematyczny warsztat dla grupy pracowników na różnych szczeblach zawodowych z różnych działów.

Temat 2.“Psychologiczne aspekty wizerunku w sprzedaży”
Pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta.

Temat 3. ”Ubierz się w awans”
Szkolenie dla pracowników średniego szczebla.

Temat 1. „Świadomy wizerunek w biznesie”
Kadra managerska: zarządzanie zespołem i budowanie pozycji w zespole.

Temat 4. „Jak wizerunkiem wspierać negocjacje”
Pracownicy działów HR, rekruterzy, dział buying, negocjatorzy.

Temat 5. „Psychologiczne aspekty wizerunku na stanowisku zarządzającym”
Kadra wyższego managment’u, członkowie zarządu, audytorzy, pozostałe stanowiska o znaczeniu strategicznym.

KROK 2.

… I DOPASOWUJĄ RODZAJ SZKOLENIA:

Opcja 1. Grupa do 15 osób
• warsztat podstawowy 3-godzinny lub
• rozbudowany warsztat 5-godzinny
Opcja 2. Grupa 15 – 30 osób
• warsztat podstawowy 5-godzinny lub
• 3-godzinny wykład angażujący z elementami warsztatowymi
Opcja 3. Grupa powyżej 30 osób
• 3-godzinny wykład angażujący z elementami warsztatowymi

*Osoby zainteresowane pełną ofertą wraz z cennikiem zapraszam do kontaktu: ewa@psychologiastylu.com

 

Jeśli mają Państwo pytania zapraszam do kontaktu: ewa@psychologiastylu.com.